Комисии

Член

  • BURO Бюро на Европейския парламент
  • QUE Квестори
  • AFET Комисия по външни работи
  • DROI Подкомисия по правата на човека
  • D-US Делегация за връзки със Съединените американски щати

 

Заместник

  • ENVI Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • D-MK Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония