16-18 октомври работни дни на групата на ЕНП в ЕП в Букурещ - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент