19.05.14 - Днес посетихме Стралджа, Елхово, село Кабиле, село Тенево и Ямбол - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент