Андрей Ковачев: Допринесох за признаването на българското малцинство в Албания, сега се борим за това в Косово - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент