Андрей Ковачев, ЕНП: От СЕТА печелят малките и средните фирми в Европа - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент