Андрей Ковачев, ЕНП/ГЕРБ: Нужно е образоване на младите хора за последиците от болшевишката революция и комунизма. - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент