Андрей Ковачев: Очакваме скоро конкретен ангажимент от Канада за отпадане на визите - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент