Андрей Ковачев: Резолюцията за защита правата на българската етническа общност в Албания е исторически документ - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент