Български дни в европейските институции - изпълнение на български народни песни - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент