Честит ден на Независимостта! - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент