д-р Андрей Ковачев е избран за заместник-председател на Групата на ЕНП - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент