Д-р Андрей Ковачев, ЕНП/ГЕРБ: България става по-видима на политическата европейска сцена и се превърна в лидер на Балканите - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент