Д-р Андрей Ковачев, ЕНП/ГЕРБ: Европейският съюз и Турция са си взаимно необходими - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент