Д-р Андрей Ковачев, ЕНП/ГЕРБ: Европейският съюз трябва да работи за споразумения с африканските държави - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент