Д-р Андрей Ковачев, ЕНП/ГЕРБ: При електронното здравеопазване пътуват данните, а не пациентът - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент