Д-р Андрей Ковачев ГЕРБ/ЕНП: Ние сме тук, за да помним! Поклон! - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент