Д-р Андрей Ковачев и д-р Милен Врабевски за правата на сънародниците ни на Балканите - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент