Д-р Андрей Ковачев: На форума в София лидерите ще видят, че има реален протест на превозвачите, както и последователната политика на държавата - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент