д-р Андрей Ковачев: Русия - влиянието на пропагандата върху държавите от ЕС - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент