Д-р Андрей Ковачев за дебата за Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител относно Либия. - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент