Европейска среща „Всички пътища водят към Европа? Перспективи за федерален съюз - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент