Изказване в пленарна зала на преговори във връзка със споразуменията за асоцииране между ЕС и Азербайджан и Армения (разискване) 17-04-2012 - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент