Ключов момент за Скопие - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент