Национално поклонение на жертвите на тоталитаризма в гр.Белене - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент