Публично изслушване на тема "Европейската миграционна политика в светлината на разширяването на Шенген" - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент