Регионална академия МГЕРБ Пловдив - Местна власт и местно самоуправление в контекста на предстоящите местни избори - 18-19 юли 2015г. - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент