Скандални твърдения за “български злодейства” в сръбска обява за ученически литературен конкурс - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент