Залозите пред българското председателство на Европейския съюз. - Андрей Ковачев - член на Европейския парламент