Биография

Дата и място на раждане13.12.1967, София

Образование  
Висше

Доктор на природните науки (Drrernat.)
Университет на Саарланд/Германия

Езици и степен на владеене

Английски, Немски - перфектно писмено и говоримо

Френски, Руски - много добре говоримо и добре - писмено

Испански - добре говоримо

Компютърна грамотност отлична
Последна месторабота 2014 – до момента Член на Председателството на Европейския Парламент(Квестор), член на Комисия по външни работи и Подкомисия по правата на човека и член на Делегация за връзки със Съединените американски щати. Заместник-член на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Заместник-член на Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония

2009 - 2014 Член на Европейския Парламент, ръководител на Българската делегация в Групата на ЕНП (ГЕРБ), член на Комисията по външни работи и на подкомисията по сигурност и отбрана, заместник-член на Комисията по регионално развитие,

член на Делегацията за връзки със САЩ и заместник-член на Делегацията за връзки със страните от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Председател на Съюза на европейските федералисти в България и заместник-председател на UEF от март 2010.
В началото на 2012 г. Андрей Ковачев е избран за заместник-председател на Комисията по външни работи на Европейския парламент.

Трудов стаж 2004 - 2009 Eлсевир B.V./Амстердам 

Длъжност: Регионален Директор - Централна, Източна Европа и ОНД
Предмет на дейност: издателска и търговска дейност

   
2007 - 2009 ПП ГЕРБ
Зам. Ръководител на експертната комисия по Външна политика и Европейски въпроси към ПП ГЕРБ/Зам. Международен секретар на ПП ГЕРБ
1998

Eвропейски Парламент/Брюксел
сътрудник към евродепутатски офис

1999 - 2002 Алфа Лавал Агри/Тетра Пак
Търговски Директор, България
предмет на дейност - търговия с техника
2002 - 2004 Джон Дир Интернационал/Швейцария
Териториален Директор- ОНД
предмет на дейност - търговия със селскостопанска техника