Комисии

Член

  • IMCO - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • INGE - Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз
  • DACP-  Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

 

Заместник

 

  • AFET-  Комисия по външни работи
  • INTA - Комисия по международна търговия
  • DROI - Подкомисия по правата на човека
  • DASE - Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)