Отговорности като квестор

  • - Транспортна инфраструктура в услуга на членовете на ЕП, в това число използване на леки автомобили, отдел за пътувания и инфраструктури на летищата в Страсбург и Брюксел;

  • - Спортни центрове в помещенията на Парламента в Брюксел и Страсбург

  • - Техническа база за посрещане на посетителски групи

  • - Телекомуникационни и информационни технологии (в това число телевизионна инфраструктура)

  • - Езикови и компютърни курсове за членовете на ЕП

  • - Контакти със Сдружението на бивши членове на Европейския парламент

  • - Член на работната група на Бюрото относно информационната и комуникационната политика